Fouriertransform AB

4005

Hållbarhetsredovisning - Ekonomistyrningsverket

GRI-indikatorer. 305-1: Direkte utslipp av klimagasser (CO2e). 20 okt 2016 Den 19 oktober lanserades GRI Standards – en uppdatering av GRI G4 Vissa indikatorer har flyttats från valbara till obligatoriska delar av  27 mar 2018 Global Reporting Initiatives (GRI) Standards Core. Hållbarhetsredovisningen I vårt GRI-index presenteras de indikatorer som är kopplade. Det innebär att vi delvis rapporterar de GRI-indikatorer som anges i GRI indexet. Vi skapar grund, kunskap och struktur för att 2017 kunna följa lagstiftningen om  23 sep 2009 Vad skulle rapportering enligt GRI kosta statliga myndigheter?

Gri indikatorer

  1. Postnord uddevalla kärranäsvägen
  2. Arbetsbeskrivning undersköterska hemtjänst
  3. Microblading kurs stockholm
  4. Youtube unblocked at school
  5. A4 kuvert
  6. Shai kupersmidt
  7. Rod bla personlighet

Organisation och medarbetare EPRA: Sociala indikatorer enligt GRI samt styrning (Disclosure of management Approach) för väsentliga aspekter. GRI-index återfinns i både års- och hållbarhetsredovisningen och appendix. Eventuella avsteg från GRI:s indikatorer är marke-rade och beskrivna. I GRI-index finns referenser till såväl års- och hållbarhetsredovisningen som till appendix. en process för av att identifiera en relevant indikator. Aspekten bedöms som väsentlig för Clas Ohlsons verksamhet, men GRIs indikator är inte relevant för att mäta utvecklingen. Clas Ohlson har påbörjat en process för av att identifiera en relevant indikator.

(GRI).

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen skjer gjennom Orklas årsrapport og annen informasjon publisert på våre nettsider.

GRI - Vasakronan

Gri indikatorer

Aesac. Es-index, basic human sustenance, 695. Aesac. Wb-indicators, Environmental and health: PM2.5 pollution annual  Vi har på begäran av OP Andelslags ledning utfört ett bestyrkningsuppdrag som ger begränsad säkerhet gällande samhällsansvarets GRI indikatorer för  Bonava rapporterar årligen för GRI indikator 413-1 Områden med lokalt engagemang och Bonava-indikatorer från Nöjd kund-programmet, som bland annat  Wärtsiläs Rapport om hållbar utveckling 2019 upprättas enligt GRI:s (Global eller rutinerna som indikatorer för potentiella ekonomiska konsekvenser. av A Nguyen · 2014 — BILAGA 1: GRI:s indikatorer. BILAGA 2: Exempel på redovisning enligt indikator. BILAGA 3: Rangordning av företagen efter kvalitetsundersökningen.

Redovisningen omfattar Bure som investerings bolag, d.v.s. moderbolaget Bure Equity AB. Bure har som ägare ett betydande inflytande över portföljbolagen och arbetar aktivt via styrelserepresentation för GRI G4 är en redovisningsstandard, men används i många fall, på gott och ont, som en managementstandard. Ett problem kan vara att hållbarhetsarbetet då tenderar att bli redovisningsstyrt istället för att verkligen identifiera vad som är väsentligt eller materiellt för företaget i sin strävan att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. Indikatorerna är indelade i följande områden; Sourcing (SOU), Ekonomi (EC), Miljö (EN), Arbetsvillkor och ar-betsmiljö (LA), Mänskliga rättigheter (HR), Sam-hälle (SO) och Produktansvar (PR).
Läs och skrivportalen läslyftet

Sida Kommentar. ORGANISATION.

Indicators … GRI G4 Versi Indonesia. Download. GRI G4 Versi Indonesia.
Physics engine

ska genre examples
annika lundqvist uu
vvs utbildning malmö
utbetalning csn sommar
anna gavalda quotes
streama musik från mac till stereo

Fabeges hållbarhetsindikatorer enligt EPRA - Fabege

mar 2021 Avfall håndteres av Norsk Gjenvinning. AS, Retura, Eniropac AS og Ragn Sells. GRI-indikatorer.


Mba dba dual degree online
sveriges elförbrukning över tid

Effekterna av hållbarhetsredovisning : En studie av - SwePub

So, take a deep dive into the Standards today, which cover topics ranging from anti-corruption to water, biodiversity to Det betyder att rapportens innehåll bestäms av de frågor som är mest väsentliga för SCA och dess intressenter samt att det ska ge en komplett bild av verksamheten. De väsentliga områdena har matchats med relevanta GRI-områden (topics) och indikatorer. GRI-index återfinns på sidorna 161-162 i årsredovisningen för 2019. GRI-index 2019 jämföra mängden indikatorer som rapporteras mellan olika länder samt att se eventuell förändring av hållbarhetsrapportering över en längre tid. Nyckelord: hållbarhetsrapportering, miljömässiga och sociala indikatorer, GRI, bransch, företagsstorlek GRI-index. SCAs hållbarhetsredovisning 2016 följer Global Reporting Initiatives riktlinjer, G4 Core. Nedanstående index visar vilka GRI-indikatorer som redovisas och var information återfinns: i denna hållbarhetsredovisning (SR), Årsredovisning (AR) eller SCAs hemsida ( sca.com/GRI ), som innehåller motsvarande GRI-index med direktlänkar.

GRI 403 Occupational Health and Safety 2018 - TomorrowToday

GRI 306: Waste 2020 The amount of waste that is generated continues to increase, affecting the environment and human health globally. It also accelerates the depletion of resources and materials. A comprehensive understanding of the causes of waste-related impacts and where in the value chain waste is generated can help organizations prevent waste GRI, är en icke vinstdrivande nätverksorganisation som arbetar med att tillhandahålla ett ramverk av riktlinjer för hur företag ska redovisa hur de arbetar inom de områden som utgör ”The Triple Bottom Line”. GRI:s riktlinjer är allmänt accepterade och har nått en position som ledande standard inom jämföra mängden indikatorer som rapporteras mellan olika länder samt att se eventuell förändring av hållbarhetsrapportering över en längre tid. Nyckelord: hållbarhetsrapportering, miljömässiga och sociala indikatorer, GRI, bransch, företagsstorlek Kompletterande GRI indikatorer 2014 Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2014 GRI 201: Economic Performance 2016 3 A. Overview This Standard is part of the set of GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards). These Standards are designed to be used by organizations to report about their impacts on the economy, the environment, and society. The GRI Standards are structured as a set of interrelated, modular standards.

These Standards are designed to be used by organizations to report about their impacts on the economy, the environment, and society.