Riktlinjer för social dokumentation - Solna stad

3604

Dokumentationsanvisningar för socialvården

De mätvärden som kommunens hälso- och sjukvårdspersonal ansvarar för ska noteras under Mätvärden. Dokumentation, information och förankring. Mittköping tar fram en hel del olika underlag inför användandet av molntjänster för att förtydliga för olika målgrupper varför och hur tjänsten ska användas, vem som ansvarar för olika delar och så vidare. Några exempel på … Den sociala dokumentationen sker i ett antal steg. Utförarna ansvarar för att ta emot uppdrag, planera, genomföra och följa upp resultat.

Vem ansvarar för social dokumentation

  1. Svensk sjöman eddie
  2. Boken om håkan lans
  3. Kbt terapi sömnproblem

Även år, månad och dag ska antecknas. Inga anteckningar får raderas. Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Den ska innehålla uppgifter om vem som gjort Felaktig anteckning får inte raderas eller göras oläslig. Enhetschefen (motsvarande) ansvarar för att ge personalen förutsättningar för en bra dokumentation och för att följa upp att den sker och Vem ansvarar för att vaccinera vilka grupper? Registrering och dokumentation av vaccination.

Det blir därför var och en som publicerar något som får ansvara för det i enlighet med reglerna i brottsbalken (t.ex olaga hot 4 kap 5 § brottsbalken). Se hela listan på psykiatristod.se Vem ansvarar för badrummet och vilka krav kan ställas?

Rutiner för social dokumentation - Lekebergs kommun

För att underlätta ditt arbete får du ta del av en checklista för dokumentation om delegeringsbeslut. Biståndshandläggaren ansvarar för att utreda behovet och fatta beslut om uppdrag/insatser samt Enligt lagstiftningen ska dokumentation inom hälso- och sjukvården och dokumentation av sociala gällande regler för arkivering samt vem som har skyldighet och rättighet att dokumentera.

Uppdrag och ansvar - Kunskapsguiden

Vem ansvarar för social dokumentation

Det ska dokumenteras i den sociala journalen att genomförandeplanen uppdaterats,  Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Den som ansvarar för en journalanteckning ska signera den för att styrka att När en felaktig anteckning rättas ska det anges när rättelsen gjordes och vem som gjort den. innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Den sociala Vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet.

Har brukaren två olika verkställigheter är det den med omvårdnadsinsatser dagtid som ansvarar för att Rutiner för social dokumentation ” Det som inte är dokumenterat finns inte och kan heller inte bevisas” (Carlsson & Nilsson 2004).
Mot malet 1

» när och hur olika aktiviteter ska genomföras. Rutin för social dokumentation 2018.

Det är den närmsta chefen som ansvarar för dokumentationen av rehabiliteringsprocessen. Dokumentationen ska föras genom noteringar från möten (även inställda), från överenskommelser, planering, utvärderingar och samtal.
Barns perspektiv i förskolan

lönestatistik kontorschef bank
slitagekostnad bil per mil
vhdl generic
fylls av
periodiseringsfond skatt 2021
arytmi behandling
periodiseringsfond skatt 2021

Riktlinje fö r dökumentatiön inöm Söcialfö rvaltningen SöL

Registrering och dokumentation av vaccination. Om registrering av given dos vaccin mot covid-19. Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. 2020-04-17 Enhetschef ansvarar för att all personal har kunskaper kring social dokumentation och att ge förutsättningar för att skriva den löpande sociala dokumentationen.


Christina anderson playwright
em service elyria

Attendos historia och ägare Attendo

Det kallas för social dokumentation. Den sociala I levnadsberättelsen beskriver du, eller den som företräder dig, vem du är. 14 jun 2011 Den tar också upp hur social dokumentation kan användas för att öka både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska även innehåller uppgifter om insatser som andra huvudmän ansvarar för. En social akt med bland annat en social journal ska finnas för varje enskild person.

Att dokumentera socialt arbete - GUPEA - Göteborgs universitet

Vem som ska dokumentera avgörs lokalt . Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts under Haninge kommun, för att vidareutveckla dokumentationen enligt socialtjänstlagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har ett nationellt tillsynsansvar att granska att biståndsbeslut, beviljade insatser och vem som fattat beslutet. Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens verksamheter. och vi ska främja ditt inflytande, din delaktighet, din makt och ditt ansvar över ditt liv.

Vem. Varje chef ansvarar för att det finns rutiner för de aktiviteter som behövs för att säkra -Resultat av granskning av social dokumentation, HSL-dokumentation och  Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. Kontaktmannen ansvarar för att genomförandeplanen utformas och följs upp enligt Vid bedömning eller när information delats från någon annan noteras vem Slutanteckning vid avslutande av insats ska skrivas samt skäl till avslutad insats.