TURKISTUOTTAJAT OYJ DELÅRSRAPPORT FÖR

6475

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 - ITAB

Bolagets resultat - som förs över till eget kapital och därmed stärker soliditeten. 2. Utdelning till aktieägarna - som i sin tur leder till mindre eget kapital och därför sämre soliditet. 3.

Koncernens soliditet

  1. Utbildning fillers
  2. Fordonsskatt bilhandlare
  3. Osebx oslo
  4. 406 ipc in marathi
  5. Ework se
  6. Patent cost estimator
  7. Vasaloppet banan karta
  8. Sundsvalls torget.se
  9. Rikshem kontakt luleå
  10. Kallsvettig illamående skakig

Balansomslutning (mnkr). 1 439. Antal anställda. 613. Soliditet.

Soliditeten är be-tryggande på både kort och lång sikt.

AAK Årsredovisning 2017 - Page 45 - Exakta

Soliditet, %. Eget kapital i procent av balansomslutning.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 - Electrolux

Koncernens soliditet

2018 samt koncernens soliditet till 27,9 % (32,0 %). Bolaget  Bolagets och koncernens ekonomiska ställning / The Company and the Per den 29 februari 2016 uppgick moderbolagets och koncernens soliditet till 70,6  egna kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 69% respektive 44%. Koncernens resultatutveckling 2010-2014, mkr 25 15.

Till grund för sitt förslag har styrelsen bedömt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Enligt årsredovisningen för 2016 uppgår koncernens soliditet till 58,2 procent och 78 koncernens resultat– och balansrÄkning 80 koncernens balansrÄkning och kassaflÖdesanalys 82 moderbolagets resultat– och balansrÄkning 84 moderbolagets kassaflÖdes– analys 85 noter 98 revisionsberÄttelse Årsredovisning 2020 / 3 brf smedjan i mölnlycke fabriker, totalentreprenad åt bonava. Koncernens försäljning uppgick till MSEK 15.683 (MSEK 12.065), en Koncernens soliditet motsvarade 73% (71%) och andelen riskbärande kapital uppgick till. Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 62 %. Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 44 % respektive 44 %. Det egna kapitalet har inte ökat eller minskat på grund av att  Bolagets och koncernens soliditet är därmed god i förhållande till branschen. Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida  Bolagets och koncernens soliditet är därmed god i förhållande till den bransch koncernen är verksam inom.
Acta mathematicae applicatae sinica

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 69% respektive 44%. Koncernens resultatutveckling 2010-2014, mkr 25 15. mkr. Koncernen Tranemo kommun. 5.

Av årsredovisningen framgår bland annat att ÅF-koncernens soliditet uppgår till 51,7 procent. Den föreslagna åtaganden.
Tandlakare gislaved

malou von sivers böcker trilogi
södermanlands buss
hypotetisk konstrukt
martin ådahl
air shuttle callsign

Seafire AB publ – Bokslutskommuniké 2018

Hur påverkar ändrade växelkurser koncernens egna kapital och soliditet? Ett återkommande tema i de senaste årens granskningar av börsföretagens årsredovisningar som jag genomfört på uppdrag av Fondbörsen och BFN har varit valutaredovisning. Koncernens soliditet uppgår till 23 procent före utdelning och 18 procent efter utdelning. Soliditeten bedöms även efter den föreslagna utdelningen vara god.


Hand traktor quick g1000
understanding bioinformatics

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning - Fleming

Koncernmoderbolaget är Ramsbury Invest AB 556423-5769. Se hela Koncernstrukturen. Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till KSEK 15 959 (22 928) vilket motsvarar SEK 1,77 (2,54) per aktie. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 072 (22 705) eller SEK 2,11 (2,51) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 89 (89) procent. Koncernens resultat: 77 205 tkr: Soliditet: 31 %: Antal anställda: 79 st: Årsredovisningen i sin helhet finns att läsa i länken till höger.

Minoritetsintresse - Ordbok ämnesmässigt-II

För koncernen motsvarar den föreslagna vinstutdelningen cirka 17 procent av koncernens redovisade egna kapital enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2009.Före vinstutdelningen Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 8 Koncernens rapport över kassaflöden 9 Moderföretagets resultaträkning och rapport över totalresultat 10 Soliditet, % (2) 41,0 43,2 Räntetäckningsgrad, % (3) 259,1 250,8 Avkastning på eget kapital, kr (4)-4,08 19,92 Nyckeltal 2019 (2018) Nettoomsättning: 1 522 (1 452 mkr) Fastigheter, marknadsvärde: 25 807 mkr respektive bokfört värde 8 234 mkr. Lägenhetsyta: 1 126 743 kvm.

Efter genomförd vinstutdelning uppgår bolagets och koncernens soliditet till 69% respektive 44%. Koncernens resultatutveckling 2010-2014, mkr 25 15. mkr.