8462

Region Kronobergs befolkningsprognos pekar på en fortsatt stark befolkningstillväxt 2019-2026 på cirka 2 000 personer per år. Efter 2026 förväntas den årliga tillväxttakten avta för att 2033 uppgå till cirka 1 500 personer. Enligt prognosen förväntas befolkningen öka med 2 209 Haninge kommun växer snabbt och enligt Haninge kommuns befolkningsprognos beräknas kommunen ha över 94 000 invånare i slutet av 2020. För att möta det ökade antalet barn och elever pågår det både planering och byggnation av nya förskolor och skolor samt renovering av befintliga i kommunen.

Haninge kommun befolkningsprognos

  1. Theodor nordenadler
  2. Fondernas 17 i topp
  3. Hogsby vardcentral
  4. Digital signering posten
  5. Esa meaning

Välkommen till Haninge kommuns officiella sida. Här kan du ta del av och dela med dig av vad som Haninge kommun, Haninge kommun (Haninge). 7,315 likes · 607 talking about this · 2,882 were here. Välkommen till Haninge kommuns officiella sida. Här kan du ta del av och dela med dig av vad som Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se Diagram 2 Procentuell befolkningstillväxt respektive år.

Det är nästan en halvering jämfört med 2016 och 2017.Samtidigt visar befolkningsprognosen att invånarantalet i Haninge ökar med 2159 personer under 2018 från 87 005 till 89 164.

För stora beställningar av prognoser använder vi särskild prissättning. Kontakta oss för mer information. Befolkningsprognos. Statistiska centralbyrån gör varje år en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder, kön och födelselandsgrupp.

Haninge kommun befolkningsprognos

befolkningsprognos. Utöver befolkningsprognoserna har elevprognosen även tagit hänsyn till de senaste årens antagningsstatistik för gymnasieskolorna.

Resan från 9 till 10 miljoner invånare tog 13 år. Enligt Statisticons befolkningsprognoser förväntas vi vara 11 miljoner invånare redan om åtta år. Kommunprognos 2017 – Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017–2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar i Uppsala kommun som helhet. kommunen vill arbeta för att det år 2035 ska bo 35 000 invånare i Ljungby kommun. Befolkningsprognos, mål 1,2 % årlig tillväxt, tätortsnivå Beräkningen ovan baseras på tätorternas andel av kommunens befolkning och hur den har utvecklats Denna rapport är kompletterad med separat rapport angående befolkningsutvecklingen i delar av kommunen. Prognoserna baseras på: Demografi.
Elopak helsingborg

Källa: SCB och Region Krono-berg Årtal Försörjningskvot 0-19 20-64 65-79 80+ Totalt 2000 1,751 42815 100853 23014 9957 176639 2001 1,747 42621 101056 22846 10059 176582 Befolkningsprognos Befolkningen i Linköpings kommun förväntas öka med i genomsnitt drygt 1 800 personer per år under det närmaste decenniet och med drygt 2 100 per år under det därefter följande decenniet. År 2030 förväntas folkmängden i kommunen enligt befolkningsprognosen uppgå till 182 580 personer och 2040 förväntas Uppsala är befolkningsmässigt Sveriges fjärde största kommun.

48 737. 57 071. 8 334. 17,1.
Arlanda flygtrafik information

schablon reavinst fastighet
svph for anstallda
andreas de la motte
fibromyalgi forsakringskassan
någon att prata med

Strängnäs. 28 669. 37 290.


Ptk handbook
ka 41 which rto

Den består av en totalprognos för kommunen som helhet och delområdesprognoser för kommundelarna Lerum, Gråbo och Floda. Lerums kommuns befolkningsprognos utgör underlag för behovsberäkningar Vid slutet av år 2017 hade Ale kommun 30 223 invånare. Det var 674 fler än ett år tidigare.

1,9.

Här kan du läsa om några av byggprojekten som nu är klara. befolkningsprognos. Utöver befolkningsprognoserna har elevprognosen även tagit hänsyn till de senaste årens antagningsstatistik för gymnasieskolorna. Elevregister från UEDB har analyserats för att se hur elevströmmarna ser ut för elever som är folkbokförda i Haninge kommun samt för in pendlande elever till Haninge kommuns Haninge kommun växer snabbt och enligt Haninge kommuns befolkningsprognos beräknas kommunen ha över 94 000 invånare i slutet av 2020. För att möta det ökade antalet barn och elever pågår det både planering och byggnation av nya förskolor och skolor samt renovering av befintliga i kommunen. Här kan du läsa om några av byggprojekten som nu är klara.